Het Kantoor adviseert en procedeert op het gebied van achtereenvolgens:

Inhoud

De Bouw

 O Het totstandkomen van goede overeenkomsten onder toepassing van in de bouw gebruikelijke standaardregelingen zoals:

 • Stabu;
 • koop/aannemingsovereenkomsten garantie en waarboorgregeling
 • AVA 1992/AVA 2013;
 • UAV 1989/ UAV TI 1992/ UAV 2012;
 • UAV-GC 2005;
 • SR 1997/ DNR 2005/ DNR 2011;
 • bouwteamovereenkomst, Design & Build overeenkomsten, turnkey-overeenkomsten.

O Het begeleiden en adviseren van cliënten gedurende de bouw om zo vroegtijdig mogelijk problemen te signaleren en waar mogelijk te voorkomen dat deze problemen uitgroeien tot juridische geschillen;

 O Het procederen ten overstaan van arbitrage instituten zoals de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Nederlands Arbitrage Instituut als ook

     voor de gewone rechter over geschillen, zoals:

 • uitleg contracts- en bestekbepalingen;
 • ontwerp- en uitvoeringsfouten;
 • meer- en minderwerk/ bijbetaling;
 • vertragingsschade en kortings- en boetebepalingen;
 • bouwtijdverlenging;
 • verborgen gebreken en garantie;

Jos van de Vijver treedt op voor commerciële en overheidsopdrachtgevers, aannemingsbedrijven, raadgevend adviseurs zoals architecten en bouwmanagementbureaus en particulieren (niet op toevoegingsbasis).

Aanbesteding van Projecten

O Adviseren van aanbestedende diensten omtrent de beste aanbestedingsstrategie voor een succesvol project, het begeleiden van de

     aanbestedingsprocedure e.e.a. met inachtneming van de Europese aanbestedingsrichtlijnen, de  Aanbestedingswet, de gids Proportionaliteit etc. ;

 O Het adviseren inschrijvers in het kader van deelneming aan aanbestedingsprocedures;

 O Het voeren van aanbestedings kort gedingen/ het voorleggen van zaken aan de Commissie van Aanbestedingsexperts ter zake van

     onderwerpen, zoals:

 • selectie-eisen en gunningscriteria;
 • onderhandelingen na gunning/ wezenlijke wijzigingen;
 • plicht tot her-aanbesteden

Jos van de Vijver treedt op voor aanbestedende diensten zoals gemeenten als voor inschrijvende partijen, zoals raadgevende ingenieursbureaus en aannemingsbedrijven.

Huurrecht

Jos van de Vijver begeleidt partijen ter zake van de huur en verhuur van onroerend goed. Hij onderhandelt overeenkomsten uit en stelt de benodigde overeenkomsten zo nodig zelf op. Hij treedt op voor commerciële partijen alsook voor particulieren (niet op toevoegingsbasis).