Bouwrecht advocatuur

Jos van de Vijver is een ervaren en gedreven bouwrecht-advocaat. Bijzonder is dat hij naast een gedegen kennis van het recht en de rechtspraktijk ook technisch inzicht heeft. Voorafgaand aan de rechtenstudie aan de universiteit van Leiden heeft hij namelijk ook een opleiding gevolgd tot civiel ingenieur aan de HTS Alkmaar. Deze combinatie van expertises maakt dat hij technisch complexe kwesties goed kan doorgronden en in de juiste juridische context kan plaatsen.

Bouwrecht is overigens een breed begrip. Daar valt ondermeer onder:

 • Juridisch begeleiden van bouwprojecten, zoals d.m.v. het opstellen van goede overeenkomsten en het adviseren met het oog op het voorkomen van dure bouwgeschillen;
 • Adviseren en procederen ter zake van bouwkwesties zoals meer- en minderwerk, bijbetaling, te late oplevering-bouwtijdverlenging, bouwgebreken etc.;
 • Adviseren en procederen ter zake van koop/ verkoop van gebouwen, zoals verborgen gebreken kwesties;
 • Adviseren en opstellen van contracten ten behoeve van projectontwikkelingsprojecten zoals ten behoeve van gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke herontwikkeling
 • Adviseren en procederen ter zake van huurrecht-kwesties, zoals het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten, opzegging en huur beëindiging;
 • Adviseren en procederen ter zake van burenrecht-kwesties, zoals kavelgrens discussies.


Door zijn cliënten worden als kernkwaliteiten van Jos van de Vijver als bouwrecht advocaat genoemd:

 •  deskundig
 •  ervaren
 •  toegankelijk
 •  realistisch
 •  kostenbewust

 

Jos van de Vijver is altijd gericht op wat in het belang van de cliënt is. Hij analyseert met de cliënt wat de goede en kwade kansen kunnen zijn in een gerechtelijke procedure en hoe een oplossing buiten rechte eruit zou kunnen zien.

Neem contact op voor een 
gratis intake-gesprek
BEL 0515 -854283 OF MAIL

casussen
de kunststofgevel case
Bouwrecht

De kunststofgevel case

Het betrof het maken van een kunststofgevel voor een overheidsgebouw in Nederland. Een ontwikkelaar had de gevel bedacht maar wist dat een dergelijke gevel nog nooit in Nederland of elders in de wereld was gemaakt.

Lees verder »