Bouwplaats met huizen in de steigers waar dus het nogdige mis kan gaan en dan is mediation een optie

Specialist in Mediation

Met een aantal anderen heb ik aan de wieg gestaan van de introductie van het concept van mediation in de bouw getuige mijn betrokkenheid bij de oprichting van het Nederlands Mediation Instituut en de NMI-werkgroep Bouw die later is opgegaan in de vereniging Bouwmediators alsook de jarenlange bestuursfuncties daarbinnen.
Al zeer veel jaren word ik als bouwmediator ingeschakeld bij (complexe) geschillen in de bouw. Mijn achtergrond als HTS-ingenieur en bouwrechtadvocaat stellen mij in staat om als bouwmediator partijen een nuchtere kijk te geven op de eigen positie in het geschil en op die van de wederpartij. De ervaring leert dat deze ontnuchtering bijdraagt aan het vinden van oplossingen.
Geschillen waarbij ik als bouwmediator betrokken ben geweest zagen ondermeer op meer- en minderwerkvraagstukken, vertragings- en kortingclaims, oplevergebreken, problemen in de samenwerking, schadeafwikkeling. Partijen die mij inschakelen als bouwmediator betreffen ondermeer overheden, bouwbedrijven, raadgevende ingenieursbureaus, architectenbureaus, particulieren.
Uit de evaluaties die na afloop van een mediation aan iedere partij wordt gevraagd, komt naar voren:
Jos van de Vijver is proactief, heeft kennis van zaken, weet de juiste toon te treffen, is objectief, heeft een zakelijk professionele houding en weet vertrouwen op te bouwen.

Jos van de Vijver is mede-oprichter van Presolve, expertisecentrum voor geschillenvrij bouwen, zie www.presolve.info